Tilbage
AART Architects skal tegne Danmarks Rostadion

Vinderen af arkitektkonkurrencen blev AART Architects som sammen med Elkiær + Ebbesskov Arkitekter, LIW Planning og Viggo Madsen Rådgivende Ingeniører, skal tegne Danmarks nye rostadion ved Bagsværd Sø.

Projektet omfatter en opgradering af hele rostadion, og omfatter tegning og gennemførelse af et helt nyt rocenter, som indeholder en ny bådhal, omklædning, træning og klublokaler. Herudover skabes et nyt landskab i startområdet i Nybro og i målområdet ved Bøndernes Hegn, hvor der også bliver plads til en ny tribune og et nyt dommertårn. Du kan læse mere om vinderprojektet og baggrunden for valget af arkitekterne her:

Tegninger fra vinderprojektet.

Dommerbetænkningen ( 44 MB )

Du kan også læse hvad andre har skrevet om projektet, under presse.

 

Tegninger fra vinderprojektet

Visualiseringer fra vinderprojektet visende det nye Danmarks Rostadion ved Bagsværd Sø. Tegningerne viser det nye rocenter, eksempler på opholdsarealer og alligners hut ved Nybro samt et helt nyt Trailcenter, som skal erstatte den nuværende toiletbygning ved Krathuset.

Rocentret

Nybro

Trailcenter