Tilbage
AART Architects skal tegne Danmarks Rostadion

Den 7. april 2017 blev vinderen af arkitektkonkurrencen afsløret og Fonden Danmarks Rostadion kan derfor byde et stærkt team bestående af AART Architects som sammen med Elkiær + Ebbesskov Arkitekter, LIW Planning og Viggo Madsen Rådgivende Ingeniører, velkommen om bord til den spændende opgave at tegne Danmarks nye rostadion ved Bagsværd Sø.

Se tegninger fra vinderprojektet her.

Se pressemeddelelse om arkitektkonkurrencen her

Dommerbetænkningen kan ses her ( 44 MB )

Tegninger fra vinderprojektet

Visualiseringer fra vinderprojektet visende det nye Danmarks Rostadion ved Bagsværd Sø. Tegningerne viser det nye rocenter, eksempler på opholdsarealer og alligners hut ved Nybro samt et helt nyt Trailcenter, som skal erstatte den nuværende toiletbygning ved Krathuset.

Rocentret

Nybro

Trailcenter